Stan prawa RODO w styczniu 2018

184 strony uchwalone
569 stron w toku prac
184
Ogłoszenia RODO - 184 strony
115
Wytyczne Gr Art. 29 - 115 stron
454
Projekty krajowe - 454 strony
700
Uwagi do projektów - ok 700 stron